Vi erbjuder professionell assistans inom kontorsadministration, IT, marknadskommunikation m.m.

Inom kontorsadministration:
- Lönehantering
- Telefoni-/
- receptionstjänster
- Sekreterartjänster

Inom informationsteknologi, IT:
- Systemering
- Programmering
- Förvaltning
- Registreringar

Inom marknadskommunikation:
- Kommunikationsrådgivning
- Informationsrådgivning
- Text – författa/redigera
- Bild – fotografera/redigera

I dagens företagsklimat upplever många att det innebär för tungt ansvar och för stor risk att anställa fasta medarbetare. Vi ger möjligheten att prova en erfaren medarbetare utan andra för-pliktelser än vad det aktuella uppdraget innebär. Risken för negativa överraskningar reduceras genom vårt system med kontinuerlig utvärdering och minimeras ytterligare genom vår garanti.

*Garantin innebär i korthet att beställare endast betalar för tjänster som är enligt önskad kvalitet eller omfattning, och att tjänsterna inte kommer att kosta mer än likvärdiga erbjudanden på marknaden.


En närmare beskrivning av våra kompetenser samt vad garantin innebär finns längre ned på den här sidan. Kontakta oss för en hjälpande hand:

hjalpandehand@eee.se

08-560 466 69 - 070-69 25 978

Kompetensbeskrivning för 3E Information Technology:

Inom kontorsadministration har vi kompetenser och meriter som relaterar till:
• Sekreterartjänster
• Stilistiska alster
• Översättningar (till och från engelska, till och från norska)
• Telefonitjänster
• m.m.

Inom IT-sektorn har vi följande certifieringar:
• MCSE (Microsoft Certified System Engineer) på NT4, Windows 2003
• HP ASE SAN (Storage Area Networks)
• HP Acredited Platform Specialist HP Desktops, Workstations and Laptops
• HP Acredited Platform Specialist HP Proliant Systems
• Patrol for Microsoft Windows NT/2000
• TechNet Lab Securing Windows Server 2003 Enviroment
• Veritas Cluster Server
• Hitachis Thunder 9500V
• Blade Servrar

Inom IT-sektorn har vi därtill kompetenser och meriter som relaterar till:
• Unix (Sun Solaris)
• Linux, t.ex. RedHat
• Windows Vista,
• SQL Server
• Dell Servrar, mm
• Programmering:
- Unix script (k, c shell, mm)
- SQL, plSQL
- C, C++
- Fortran, Pl1
- VB, Excel- och Word-programmering
- HTML, XML, javascript

Inom marknadskommunikation har vi bl.a. kompetenser och meriter som relaterar till:
• Journalistik - featurereportage
• Kommunikatörs-/informatörsverksamhet
• Copywriting, dvs. reklamtextförfattare
(dessutom novell-, sago-, barnboks- och sångtextförfattare)
• Pressfoto samt natur-, exteriör- och interiörfoto
• Redigering (text och bild)

Inom marknadskommunikation har vi dessutom följande specialistområden:
• Konsekvens och logik i texten
• Textens rytm och läsbarhet
• Samspelet mellan text och bild
• Hur man undviker tvetydigheter och missförstånd i kommunikationen

För stor risk att anställa?
För stor arbetsbörda?
Tillfälliga arbetstoppar?
Behov av förstärkt kompetens?

Kontakta oss för en hjälpande hand:

hjalpandehand@eee.se

08-560 466 69 - 070-69 25 978

Garanti
Garantin gäller under en månads faktureringsperiod i taget, t.ex. om ett jobb utförs i januari med fastställd avgift som faktureras i februari måste åberopande av garantin göras innan februaris utgång och bara beröra januaris arbete. Särskild överenskommelse om andra perioder och kontrolltidpunkter kan eventuellt göras.

För att garantin ska gälla angående pris måste kunden hänvisa till ett avtal på prissatt likvärdigt jobb i vilket det framgår att samma arbete kan köpas för en lägre kostnad. Med ”likvärdigt jobb” syftas till både typ, omfattning och kvalitet.

För att garantin ska gälla angående kvalitet måste kunden påvisa bristande kvalitéer och utförande, i första hand relaterat till skrivet avtal.

I garantifrågor om kvalitet och pris bör även en subjektiv bedömning kunna göras gällande, grundad på en konstruktiv dialog mellan berörda parter.

 

En hjälpande hand - med garanti!*