FÅLLAN tillämpar samma maxtaxa som kommunen.

Barn 1 - 3% av hushållets avgiftsgrundande inkomster dock högst  1 260 kr/mån
Barn 2 - 2% av hushållets avgiftsgrundande inkomster dock högst  840 kr/mån
Barn 3 - 1% av hushållets avgiftsgrundande inkomster dock högst  420 kr/mån
Barn 4 - Ingen avgift för fler än tre barn.

Se vidare information från kommunen.