Barnen på FÅLLAN är försäkrade och det kostar inte föräldrarna något extra.

Det barn som är i behov av extra stöd får det kostnadsfritt via kommunen.

Ekerö kommun köper tjänster av FÅLLAN och har därmed också ytterst ansvaret för att verksamheten fungerar.
En representant från kommunen besöker därför regelbundet familjedaghemmet. Detta innebär självklart en extra trygghet för föräldrar med sina barn placerade i FÅLLAN.

FÅLLAN tillämpar maxtaxa !