FÅLLAN är ett familjedaghem som bedriver barnomsorg i enskild regi, startade våren -94.

Jag heter Birgitta Ericsson och det är jag som är ansvarig för verksamheten. Jag bor, tillsammans med man,"stor" flicka (född -88) och katt, centralt i Stenhamra på Färingsö. Jag är barnskötare och har lång erfarenhet av att arbeta med barn (även de med speciella behov). Vi har en rolig park alldeles bakom huset där vi bor och vi har även nära till skogen.

FÅLLAN tar emot nio barn. Ingemo Malm arbetar också på Fållan vilket innebär att vi är två vuxna som tar hand om barnen. Det gör arbetet både lättare och roligare men framförallt ger det en större möjlighet att bemöta varje barns unika behov. I FÅLLAN är en rökfri miljö självklar och den fria leken, utevistelsen, vardagsrutinerna och sångsamlingarna utgör stommen i verksamheten. FÅLLANs öppetider är: 07.00-16.30.